263: Solo (66 av 365)

Ute på promenad vid gårdscafét.